Termeni și condiții

Utilizarea platformei online/site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora:

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestei platforme online/site-ului este obţinerea de informaţii.

Orice utilizare în alte scopuri decât aceasta nu este permisă.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu aceasta.

2. DREPTURI DE AUTOR

Asociaţia PRIN BANAT oferă acces liber şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să transmită informaţii existente pe site doar în scopuri personale, necomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe această platformă online/site este deţinut de Asociaţia PRIN BANAT.

Niciun material de pe această platformă online/site nu poate fi reprodus parţial, integral, modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acordul scris al celor două Asociaţii.

Conţinutul acestei platforme online/site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Asociaţiei PRIN BANAT.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de cele două Asociaţii prin intermediul platformei online/site-ului într-un mod care violează legislaţia română sau internaţională în materia dreptului de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de fapte.

Ne rezervăm dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestei platforme online/site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea platformei online/site-ului, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Asociaţia PRIN BANAT sau partenerii noştri, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.

3. REGULI DE UTILIZARE

Nu sunt permise:

 • Copierea, multiplicarea şi distribuirea materialelor şi informaţiilor existente pe această platformă;
 • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul platformei online/site-ului, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
 • Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea e-mailurilor personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;
 • Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Ne rezervăm dreptul de a modifica, întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără notificare prealabilă.

Nu suntem răspunzători faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul platformei online/site-ului.

Asociaţia PRIN BANAT poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a platformei online/site-ului.

Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând utilizarea acestei platforme online/site-ului, declaraţi în mod expres că înţelegeţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

 • Utilizarea platformei online/site-ului se face pe propria răspundere. Asociaţia PRIN BANAT se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct, indirect, exclusiv, dar nu limitat, la garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.
 • Nu oferim nicio garanţie că:
  • Informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
  • Serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • Rezultatele ce se vor obţine din folosirea informaţiilor platformei online/site-ului vor fi corecte sau de încredere;
  • Calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul platformei online/site-ului, va satisface toate cerinţele;
  • Orice eroare va fi corectată.
 • Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul platformei online/site-ului.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Asociaţia PRIN BANAT nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:

 • Utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor platformei online/site-ului;
 • Acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • Declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor platformei online/ site-ului;
 • Orice altă problemă legată de serviciile platformei online/site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe platforma online/site, postat de către cele două Asociaţii, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii pe pagina de contact.

Pentru secţiunile platformei online/site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora.

Asociaţia PRIN BANAT își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă propriei imagini.


Întocmit,

CABINET DE AVOCAT

LAZĂR CRISTINA ALEXANDRA

300045 TIMISOARA, str. Francesco Griselini nr. 2, corp B, SAD 10, CIF 27921210

Mobil/Fax +40 (721) 609 505, +40 (256) 430 225

E-mail: cristina_lazar@av-antonescu.ro