Regulament privind participarea la spectacolul de teatru „Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte”

Accesul în spațiul destinat evenimentului va avea loc cu 30 de minute înaintea orei de începere, specificată în programul oficial al spectacolului de teatru.

Păstrați distanță față de ceilalți participanți și urmați fluxurile semnalizate de organizatori pentru intrare și ieșire.

În cadrul spectacolului de teatru „Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte”, (6 reprezentații) sunt disponibile 2 tipuri de bilete, astfel:

Biletele pot fi achiziționate doar prin mijloace electronice, online, pe platforma www.iabilet.ro.

Contravaloarea biletelor cumpărate poate fi restituită.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără a fi nevoie de o înștiințare prealabilă.

Conform prevederilor art. 21 din legea nr. 448/2006, persoanele cu dizabilități vor putea beneficia de bilete la spectacolul de teatru „Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte”, în limita a 8 locuri / reprezentație, astfel:

(3) Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive.

(4) Adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, astfel:

a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate;
b) adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

De prevederile acestui Regulament vor putea beneficia toți cetățenii români care se încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006.

Pentru a beneficia de intrarea la spectacole conform prezentului regulament, persoanele care se încadrează, vor realiza următoarea procedură:

a) Înainte cu maxim 2 zile de dată evenimentului se va depune pe adresa de email contact@prinbanat.ro o solicitare care va cuprinde:

Această solicitare se regăsește în josul paginii la *cerere bilete*

Nicio cerere venită mai târziu de data mai sus menționată NU va fi luată în calcul.

Nedepunerea documentelor justificative solicitate în termenul sus menționat va conduce la respingerea cererii.

Organizatorul va studia fiecare cerere și cu minim 24h înainte de data începerii evenimentului, va transmite fiecărui solicitant aprobarea parțială sau neaprobarea participării la eveniment, modul de participare (gratuit sau cu reducere), rândul și locul pe care vor urma să le ocupe.

Este strict interzis accesul pe perimetrul spectacolului cu următoarele obiecte:

Pentru prevenirea accidentelor și posibilelor vătămări corporale, este strict interzisă mutarea mobilierului, manevrarea sau modificarea scenografiei spectacolului, în orice fel, de către participanți. 

Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta evenimentului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline. Excepție fac activitățile sau acțiunile de promovare și publicitate întreprinse de organizator, partenerii, finanțatorii sau sponsorii acestuia.

Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul evenimentului sau în apropierea acestuia.

Este interzis accesul cu animale de companie.

Organizatorii nu sunt responsabili pentru bunurile participanţilor ori pentru eventuale pagube produse.

Prin participarea la acest eveniment, fiecare participant acceptă regulamentul intern şi este de acord cu demersul organizatorilor de a controla respectarea acestuia.