Film documentar

WHEN BORDERS GET INDISTINCT

[RO] Borders Get Indistinct spune două povești doar aparent distincte. Una este cea a Banatului istoric și a locuitorilor săi, care luptă să-și păstreze identitatea. Cealaltă este o filă din istoria recentă a Ucrainei, unde războiul izbucnit în 24 februarie 2022 este încă departe de final și a făcut ca milioane de oameni să fie nevoiți să lase în urmă totul, pentru a-și salva viețile.

Premiera filmului When Borders Get Indistinct a avut loc în 24 februarie 2023, la Cinema Victoria din Timișoara, pentru a marca un an de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Filmat în anul 2022, în România, Serbia și Ucraina.

Filmul documentar When Borders Get Indistinct a fost realizat în cadrul Cămine în Mișcare – Moving Fireplaces, un proiect organizat de Asociația Prin Banat, parte din Programul Cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

***

regie și imagine: Mircea Sorin Albuțiu

montaj și colorizare: Alexandra Băbău

design sunet: Matei Vasilache

subtitrare/traduceri: Evgheniia Rozbytska, Mariia Shymanska

producător: Alexandra Palconi-Sitov

muzica: Auăleu prezintă M I O R I Ț A

asistenți producție: Radu Piloca, Evgheniia Rozbytska, Cristian-Gabriel Sitov

documentare: Christine Cizmaș, Petra Dobruska, Diana Bilec, Anca-Raluca Majaru, Cristina Andreea Chira, Nicoleta Mușat

fixeri Ucraina: Evgheniia Rozbytska, Serhii Sorokin, Yevhenii Shymanskyi

Produs de Prin Banat, în cadrul proiectului Cămine în mișcare. Parteneri de producție: Comunitatea Românilor din Serbia, Fundația Culturală Jazz Banat, Auăleu, Wide Productions. Proiect finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte. Acțiune co-finanțată de Consiliul Judeţean Timiş, prin programul TIM Cultura 2022.


[EN] When Borders Get Indistinct tells two stories that are only seemingly distinct. One is that of the historical region of Banat and its inhabitants who, after 100 years, are struggling to preserve their identity. The other one is a page of the recent history of Ukraine, where the war that broke out on 24 February 2022 is still far from over and has forced millions of people to leave everything behind in order to save their lives.

The premiere of the film When Borders Get Indistinct took place on February 24, 2023, at Cinema Victoria in Timișoara, to mark one year since the outbreak of the war in Ukraine.

Filmed in 2022, in Romania, Serbia and Ukraine.

The documentary film When Borders Get Indistinct was made as part of Camine în Mișcare – Moving Fireplaces, a project organized by the Prin Banat Association, part of the Timișoara 2023 Cultural Program – European Capital of Culture.

****

directed and shot by: Mircea Sorin Albuțiu

edited and color graded by: Alexandra Băbău

sound designer: Matei Vasilache

subtitled by: Evgheniia Rozbytska, Mariia Shymanska

producer: Alexandra Palconi-Sitov

music: Auăleu presents M I O R I Ț A

production assistants: Radu Piloca, Evgheniia Rozbytska, Cristian-Gabriel Sitov

documentation: Christine Cizmaș, Petra Dobruska, Diana Bilec, Anca-Raluca Majaru, Cristina Andreea Chira, Nicoleta Mușat

fixers in Ukraine: Evgheniia Rozbytska, Serhii Sorokin, Yevhenii Shymanskyi

Produced by Prin Banat Association, within the Moving Fireplaces project.

Production partners: Romanian Community of Serbia, Jazz Banat Cultural Foundation, Auăleu, Wide Productions. Project financed by the Municipality of Timișoara, through the Center for Projects. Co-financed by the Timiş County Council, through the TIM Cultura 2022 program.