Istorii mici de viață

21. Pentru Christine de la Trifu Șoșdean

DULȘIAȚA DĂ ȘIREȘE

De Trifu Șoșdean

în grai bănățean

Ieșci ca floarea dă șireș

Șîn-ai mult să ce chiceșci

Lasă-ce dă tot năcazu 

Șî ce punie să iubeșci,

Trec dzâlilie cu grămada

Niși n-ajunji să le șiceșci

Lasă-ce dă tot năcazu

Șî ce punie să iubeșci,

Ieșci cinără șî frumoasă

Șî la cini să ce ghingeșci

Lasă-ce dă tot năcazu

Șî ce punie să iubeșci,

Nu ce mânia pră cinie

Când șieva nu răușeșci

Lasă-ce dă tot năcazu

Șî ce punie să iubeșci,

Cât o fi d-amară viața 

Dacă șci s-o folosășci

Lasă-ce dă tot năcazu

Și ce punie să iubeșci,

Omul șies doreșce-n viață

Niși nu poț să ce ghingeșci

O fată cu ochi albaștri

Șî dulșiață dă șireși.


în traducere liberă pentru tot românul

DULCEAȚA DE CIREȘE 

Ești ca floarea de cireș

Și nu ai mult ca să te chitești / gătești / aranjezi / pregătești

Lasă-te de tot necazul

Și te pune să iubești,

Trec zilele cu grămada

Nici nu ajungi să le citești

Lasă-te de tot necazul

Și te pune să iubești,

Ești tânără și frumoasă

Și la cine te gândești

Lasă-te de tot necazul

Și te pune să iubești,

Nu te mânia pe tine

Când ceva nu reușești

Lasă-te de tot necazul

Și te pune să iubești,

Cât o fi de amară viața 

Dacă știi să o folosești

Lasă-te de tot necazul

Și te pune să iubești,

Omul ce își dorește în viață

Nici nu poți să te gândești

O fată cu ochi albaștrii

Și dulceață de cireși. (se duce toată rima dacă e cireșe) 

Trifu m-a întrebat apoi dacă mă supără ce mi-a scris aici în poezie. Nu, nu mă supără, mă tulbură în cel mai frumos fel. 


Credit foto: Diana Bilec