Istorii mici de viață

22. La Umbra Gândului. De Trifu Șoșdean. 

După cum se știe creierul omului (corpul mintal) are mai multe nivele de memorizare a evenimentelor.

Ele se clasifică după valoare și prioritate, adică după interesul nostru personal. Prima zonă ar fi zona neuitării, apoi zona amintirilor cu priorități, etc…

Neuitarea este prezentul veșnic dar petrecut de mult. Amintirea este trecutul semiuitat dar care revine di pă înlăturarea uitării.

O sănătate adevărată se obține prin comportamentul psihic al fiecăruia. Dacă cineva ocolește mustrările de conștință, ura, gelozia, orgoliu socotit unul din marele păcate ale comportări, dacă nu folosim liacuri care la rândul lor ne eau sub stăpânire și ne otrăvesc corpul și memoria.

Dacă mai înainte amintitele lucruri ne sunt stranii, atunci putem aștepta o putere de gândire mai lungă, de memorizare și de imaginație. Nu-i nevoie să ne consumăm singuri pe noi pentru nimica și nici cu ce preț.

Eu nu spun asta că m-o povestit cineva, spun asta din viața mea și din ce am învățat de la viață.


Credit foto: Diana Bilec