Povestiri 2017-2019

RAPORT INFORMATIV

Dosar nr. 277809/52

PRIVIND pe CetăţeaXXX/nca Ana a lui Sârbu, zisă Anica, zisă Vrăjitoarea

Maior XXXXXscu cu privire spre XXXXdentele petrecute în XXXXX XXXloșu MXre:

În aceste vremi de înăsprire a muncii din lagărul păcii – al democraţiei și socialismului – care este condusă glorios de cătră Uniunea Sovietică în contra oponenţilor din/de la/ai lagărul/ui imperialist, permiteţi să raportez:

– XXXXXX XXXXXXX XXX XXX 3 surse după cum urmează:

a) Florin Arghire zis Florin fără Picioare (pentru că a rămas fără XXXXXXXX)

b) sursa ARKAŞA care este XXXXXXX fruntaș la XXX-ul din comuna ComXXXu

c) o babă din sat, fostă XXXţătoare care știe cam tot ce mișcă

reiese următoarele:

i) XXXXX XXXX XXX și superstiţii

ii) la birtul XXSICA GRASĂ se XXX mult și sînt mulţi XXţivi care joacă cruce și table, fără devieri ideologice însă

iii) obscurantismul XXXgios din sat este la nivel XXXXXXX, adică nici așa, nici XXXXX-foarte

din cele de sus și cu toate astea, se poate conchide:

1) oamenii se duc la Anica, zisă Vrăjitoarea, ca aceasta să le prezică XXXXXXX

2) numita Anica are un trecut nesănătos, are dosar politic și doi fraţi care au luptat alături de fasciști și au murit

3) susţine că este înrudită cu un fost colonel de armată din XXXXrești

4) a fost soră medicală

5) nu mai are pe nimeni

6) este o babă

După o vizită XXXXXX, sub pretextul de citire în XXţ de cafea și în palmă, urmată de o sesiune de Păcălici pe care nu am înţeles-o, organul din prezenta care se semnează și se declară sus-numit, susţine pe propie XXXpundere că:

Îmbrăcat civil m-am deplasat spre coșmelia lui Anica a lui Sîrbu unde am constatat cele de mai jos:

– cetăţeanca zisă Vrăjitoarea trăiește singură, înconjXXXXX de mîţe și XXXni

– cetăţeanca zisă Vrăjitoarea locuiește în curtea unui conac de burjui de care are grijă

– conacul este o ruină

– cetăţeanca nu pare cine știe ce gospodină

– cetăţeanca vorbește singură cu o poză a lui Jean BoXXX, fost propietar de conac, susţine dînsa

– cetăţeanca așteaptă pe numitul de mai sus, fost colonel dispărut în Războiul Anti-Fascist

– după ce am întrebat despre colonelul XXXXXXXXXX și interoXXXXX și XXXXbările, și un pic urlat la ea și palme peste XXXX, doar două, Anica a plîns recunoscînd că se pare că el este XXXX de mult, sau pur și simplu XX Xxstă, că a cunoscut la București la bîlci un bărbat care învăţat-o XXrot, și a început să plîngă 

– femeiea, săraca de ea, este fără dar și XXXX cu XXXta, am tras eu în minte concluzia

Stabilind cele de mai sus și XXXX XXXXXX XXXX în concordanţă cu XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, deși totul părea că este S.T.A.S, mă văd nevoit să XXXXX XXXXXXXXX pentru a explica evenimentele nopţii dintre XX.XX.XXX2 spre XX.XX.195X, adică noaptea dinspre XXXXX spre sîmbătă care să mă disculpe: 

Am plecat normal și întreg la minte de la zisa Anica.

XXXXXXX XXXXXX XXXXX inexplicabil de o mîţă neagră, și dintr-o dată era ceaţă pe stradă și XXXXXXXX XXXXX XXXX ridicat părul pe XXXXXX XXXXX XXXX XXXX. Alergat de nebun prin XXX XXXXX XXXX și căzut într-o hazna. Deși deloc XXXXstiţios întâlnit fenomene XXudatX, auzit XXXXXX și dracu mai știe ce.

Trezit ditamai dulău negru. Era să mă muște, bine că era legat. Fugit prin porumb. Dat peste un ţap. Ţapul a început să-mi vorbească.

Alergat din nou spre XXXXXX, evitat dulău, ajuns în drum. În depărtare o XXXcruce.

Văzut în răscruce pe zisa Anica Vrăjitoarea fumînd XXpă. Râzând de mine.

Luat-o la XXXX XXXX. Picat într-o baltă. Lătrat alţi cîini. Trezit jumate de sat.

Cîini trezit în jumătatea aia de sat inclusiv pe miliţian XXlu Cîrjoi, imbecil de mare clasă. Cîrjoi beat XXrt sau cel puţin mahmur. Agitat. A ieșit la mine zbierînd. 

Am zbierat înapoi. Ne-am agitat mai tare, eu uitînd că sînt în civil.

În agitaţiune și considerat civil, ajuns bătut și aruncat în pivniţa de cartofi a secţiei Miliţiei Republicii Populare Romîne XX din XXXXX Mare. Înjurat morţX și XXXnţi și XXXnezei.

Miliţianul m-a bătut destul de mediocru, pînă cînd s-a plictisit.

Clarificat situaţie a doua zi. Chemat dubă de la XXXXXoara, băgat miliţian în dubă, mers cu duba după Anica. Ajuns conac. 

Anica din XXrţi.

Vrăjitoarea dracului de negăsit. Căutat 3 zile, degeaba.

De atunci:

– nu mai pot dormi

– o văd peste tot

– am început să mă rog

Declar XXX XXXXXX XXXX stare psihică precară. 

Rog răspicat XXXX XXXXX Calacea. Sau Băile Herculane dacă se poate.

Recomand XXXpă de specialiști teologi trimsă să XXXXXze situaţia Vrăjitoare Comloșu Mare.

Predat cazul secţia CULTE.

Mă semnez,

Maior XXXXXXXX

Trăiască XXXXXXX și tovarășii XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXX și XXXX pentru XXXX.

Încheiat azi, XX.XX.1952

NOTĂ SUPERIOR: LOCOTENENT-COLONEL XXXXXMATOV:  Этот человек — позор!!!

RECOMANDARE PUNITIVĂ: canal.

RECOMANDARE ULTERIOARĂ (30.04.1953) PRIVIND PREZENTUL MATERIAL INFORMATIV DUPĂ PRELUCRARE: clasare în ARHIVA SUPERSTIŢII și PARANORMAL, ardere după 5 ani de la clasare


Poveste publicată în cartea CĂMINE ÎN MIȘCARE. 2019, seria
Povestiri din tărâmul nimănui, de Andrei Ursu. Credit foto: Diana Bilec


 

🎧 Ascultă povestea RAPORT INFORMATIV, citită de Ovidiu Mihăiță, regizor și actor la teatrul independent timișorean Auăleu, în cadrul proiectului-extensie Cămine în staționare (2020):

RAPORT INFORMATIV, de Andrei Ursu (audio)